Projectes en marxa

Paisatges Cooperatius

Paisatges Cooperatius és una iniciativa de cooperació que realitza activitats per l’aprofitament sostenible de les plantes silvestres. El projecte pretén dinamitzar els territoris de la Vall del Corb i les Garrigues Baixes a través del treball conjunt entre les cooperatives Tres Cadires (Arbeca), Al centro la vida (Maldà), John-Fil (L’Espluga Calba), Els Corremarges (La Sala de Comalats) i la futura cooperativa Pontelana. Es tracta d’una iniciativa per comprendre millor el nostre entorn a través de la posada en valor de les possibilitats de les plantes silvestres del territori, que les cooperatives integrants aprofiten des de diferents àmbits: el tèxtil, l’agroecològic, el gastronòmic i el cultural.

Entre d’altres, Paisatges Cooperatius es materialitza en rutes de descoberta i reconeixement de plantes silvestres comestibles, tintòries i licoreres, aprofitades per les diferents cooperatives que integren el projecte. L’objectiu de la iniciativa és contribuir a tenir un territori enxarxat i cooperatiu per poder viure de manera sostenible i coherent amb l’entorn que ens envolta. Això és possible si transformem la nostra relació amb la natura i els seus recursos: de l’extracció a la cooperació.

Custòdia agrària

Ens estem iniciant en la custòdia agrària, una de les formes de la custòdia del territori, per emprar-la com una eina de conservació del paisatge i la seva biodiversitat que no es contradiu amb processos productius com l’agricultura ecològica o la recol·lecció de fruits i plantes silvestres.

Jardí etnobotànic del Museu de la Vida Rural

El jardí etnobotànic del Museu de la Vida Rural neix amb una doble voluntat: recuperar la memòria sobre els usos que han tingut determinades plantes en l’àmbit local i al llarg de la història, i ajudar a conèixer les plantes del nostre entorn i conscienciar sobre la importància de preservar-les.
A través d’un treball d’investigació etnobotànica, basat en documents d’arxius, estudis locals i entrevistes a persones de l’Espluga de Francolí i pobles propers, hem recollit dades sobre els coneixements populars al voltant d’unes 200 plantes. Espècies comestibles, medicinals i veterinàries, plantes utilitzades per a l’artesania i la tècnica, plantes amb valor simbòlic i fins i tot espècies tòxiques configuren el jardí del Museu de la Vida Rural.