Serveis

Per conèixer els fruits, flors i herbes silvestres que tant ens agrada cuinar i poder realitzar tallers, activitats o passejades etnobotàniques, Els Corremarges també realitzem treballs de recerca històrica i etnobotànica locals per tal de recuperar antics coneixements sobre la vegetació local.
Això ens permet endinsar-nos en la fascinant òrbita dels usos del món vegetal: plantes amb usos alimentaris, medicinals, veterinaris, tintorials, plantes per fer jocs o per l’artesania, plantes tòxiques, plantes com a fonts d’inspiració de models ornamentals o arquitectònics i de tecnologies innovadores, plantes religioses o mitològiques, plantes presents en les dites, les cançons o els noms de lloc…

Investigació etnobotànica

Realitzem treballs de recerca històrica i etnobotànica per tal d’analitzar el vincle que els habitants d’un territori han tingut amb el paisatge que els envolta, i més particularment amb les plantes d’aquest paisatge. La seva especificat resideix en el fet d’introduir en l’anàlisi la dimensió històrica i socioeconòmica, per tal de poder explicar les dinàmiques que, al llarg del temps, modifiquen les relacions humanes amb l’entorn vegetal.

I, per tal de divulgar aquests treballs, a més dels nostres propis tallers, participem en xerrades i redactem i publiquem articles i llibres.

Assessorament tècnic

Paisatgisme

Dissenyem jardins, rutes i itineraris etnobotànics vinculats a projectes de recerca locals i processos participatius, enfocant-los a la recuperació i transmissió de coneixements populars i la implementació de pràctiques de jardineria sostenible.