Serveis

Investigació etnobotànica

Analitzem el vincle entre els habitants d’un territori i el paisatge que els envolta, centrant-nos específicament en la vegetació. Introduïm en l’anàlisi les dimensions històrica i socioeconòmica per a explicar les dinàmiques que, al llarg del temps, modifiquen les relacions dels humans amb l’entorn vegetal.
Per a divulgar aquests treballs, realitzem tallers, participem en xerrades i redactem i publiquem articles i llibres.

Assessorament tècnic

Responem a consultes sobre etnobotànica, elaboració de conserves, recerca sobre història local, disseny de jardins amb varietats locals…

Paisatgisme

Dissenyem jardins, rutes i itineraris etnobotànics vinculats a projectes de recerca locals i processos participatius, enfocant-los a la recuperació i transmissió de coneixements populars i la implementació de pràctiques de jardineria sostenible.