Assessorament tècnic

Fem acompanyaments tècnics a entitats, jardiners, artesans, restaurants o projectes productius (pagesos o elaboradors) que vulguin diversificar la seva oferta i introduir plantes avui en desús i que suposin una innovació en el marc actual.