Disseny de jardins etnobotànics

Paisatgisme

Dissenyem jardins, rutes i itineraris etnobotànics vinculats a projectes de recerca locals i processos participatius, enfocant-los a la recuperació i transmissió de coneixements populars i la implementació de pràctiques de jardineria sostenible.

Jardí etnobotànic del museu terra

El jardí etnobotànic del Museu Terra neix amb una doble voluntat: recuperar la memòria sobre els usos que han tingut determinades plantes en l’àmbit local i al llarg de la història, i ajudar a conèixer les plantes del nostre entorn i conscienciar sobre la importància de preservar-les.

A través d’un treball d’investigació etnobotànica, basat en documents d’arxius, estudis locals i entrevistes a persones de l’Espluga de Francolí i pobles propers, hem recollit dades sobre els coneixements populars al voltant d’unes 200 plantes. Espècies comestibles, medicinals i veterinàries, plantes utilitzades per a l’artesania i la tècnica, plantes amb valor simbòlic i fins i tot espècies tòxiques configuren el jardí del Museu Terra.

INTERCOOPEREM

Scroll Up