Recol·lecció

A partir dels nostres coneixements sobre les plantes silvestres locals, cultivem i recol·lectem flors, fruits i fulles per elaborar els nostres productes, per als tallers que organitzem o per abastir a bars i restaurants. Recol·lectem sempre en terrenys controlats, ja sigui perquè els tenim arrendats, o bé perquè hem passat acords amb els propietaris o pagesos que se n’ocupen.

Som recol·lectores i n’estem orgulloses.

Perquè creiem que l’aprofitament dels recursos silvestres pot ser una eina real per dinamitzar les zones rurals empobrides despoblades. És una font de recursos endògens i renovables que pot generar llocs de treball i fixar població als territoris. És una eina que permet empoderar les comunitats rurals perquè es basa en la recuperació i posada en valor dels coneixements locals, el paisatge, el patrimoni natural i cultural. Permet vincular la producció amb el turisme o les activitats pedagògiques i divulgatives i, ben realitzada, preserva la biodiversitat i els recursos naturals de l’entorn.

En el marc del projecte Paisatges cooperatius, vam redactar una Guia de recol.lecció sostenible

INTERCOOPEREM

Scroll Up