Aprenentatge
i servei

Què és el projecte NATURA KM0?

Objectius

  • Sensibilitzar i fer participar l’alumnat de 8 escoles de l’Urgell, coordinades en dues Zones Escolars Rurals (Guicivervi i Riu Corb) en accions de conservació i millora de la biodiversitat a fora de l’aula.
  • Cada centre educatiu s’encarrega d’un espai concret per què l’alumnat n’assumeixi la responsabilitat i la gestió. Es firmarà un acord de custòdia del territori entre els centres educatius i la propietat del terreny.
  • Tot el projecte gira al voltant d’aquest espai: els alumnes es faran responsables d’aquest espai, el cuidaran, aprendran a conèixer-ne la biodiversitat i a millorar-la, i descobriran el patrimoni etnobotànic que amaga el seu entorn.

Com es desenvolupa?

Es realitzen tallers trimestrals en cada centre escolar. Els tallers van acompanyats d’una maleta pedagògica, una formació al professorat i unes propostes d’activitats a realitzar en l’espai en custòdia durant tot l’any, sota la forma d’un dossier mensual adreçat a l’alumnat i el professorat.

El projecte rep el suport de:

INTERCOOPEREM

Scroll Up