Experiència Mosaic de Secà

Postposem l’experiència de primavera al 17-18 d’octubre. Aprendrem a reconèixer els fruits oblidats i les herbes que han acompanyat a les comunitats en temps de crisi com en temps d’abundància. Recordem que us podeu apuntar aquí: http://www.mosaicdeseca.cat I mentrestant, continuem teixint aliances entre petites productores i treballant cap un altre model agroalimentari. #mosaicdeseca #abastimentagroecologic